TWS gulakhalkalar, simsiz gulakly nauşnikler.OEM / ODM üçin elýeterli

Gysga düşündiriş:

Zarýadly simsiz gulakly nauşnikimiz ýokary hilli ses tejribesini we adaty simli nauşnikleriň çäklendirmelerinden azatlygy üpjün edýär.Ykjam we göçme zarýad korpusy bilen, nauşnikleri elmydama ulanmaga taýýardygyny üpjün edip, ýolda nauşnikleriňizi aňsatlyk bilen güýçlendirip bilersiňiz.Sleumşak we ergonomiki dizaýn, maşk wagtynda, gatnawda ýa-da öýde dynç almak üçin amatly we ygtybarly amatlylygy üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maglumat sahypasy

Görnüşi: Gulakly nauşnikler Baglanyşygy: Simsiz (Bluetooth) zarýad bermek: USB-C / TYPE C zarýad beriji batareýanyň ömri: 4 sagada çenli (nauşnik) / 16 sagada çenli (zarýadly gap bilen) Gabat gelýänligi: alhliumumy Maglumatlar:
Zarýadly simsiz gulakly nauşnikimiz, gysylan simler kynçylyksyz ýokary hilli ses tejribesini üpjün edýär.Bluetooth birikmesi bilen nauşnikleri islendik gabat gelýän enjama aňsatlyk bilen birikdirip bilersiňiz we halaýan sazlaryňyzy bökdençsiz lezzet alyp bilersiňiz.
Nauşnikleriň ýumşak we ergonomiki dizaýny, amatly we ygtybarly amatlylygy üpjün edýär, maşk wagtynda, gatnawda ýa-da öýde dynç almak üçin ajaýyp.Nauşnikler şeýle hem ykjam we göçme zarýad korpusy bilen, nauşnikleri dört gezek güýçlendirip bilýär we 16 sagada çenli diňlemek wagtyny üpjün edýär.
Nauşnikleri ulanmak aňsat, ses sazlamaga, sazlary taşlamaga we ýönekeý kran bilen jaňlara jogap bermäge mümkinçilik berýän duýgur duýgur dolandyryşlar.Nauşnikler hem der we suwa çydamly bolup, olary maşk wagtynda ulanmak üçin ajaýyp edýär.

Aýratynlyklary

Qualityokary hilli ses tejribesi Simsiz birikme Ykjam we göçme zarýad korpusy 16 sagada çenli diňlemek wagty Ter we suwa çydamly Ergonomiki dizaýn, amatly we ygtybarly amatly ulanmak üçin duýgur duýgur dolandyryşlar Üstünlikleri:
Zarýadly simsiz gulakly nauşniklerimiz, ýokary hilli ses, simsiz birikmek we amatly we ygtybarly ýer ýaly birnäçe peýdany hödürleýär.Ykjam we göçme zarýad korpusy, elmydama ulanmaga taýýardygyny üpjün edip, nauşnikleriňizi güýçlendirmek aňsatlaşdyrýar.16 sagada çenli diňlemek wagty bilen, halaýan sazlaryňyzy uzak arakesmesiz lezzet alyp bilersiňiz.
Nauşnikler hem der we suwa çydamly bolup, olary maşk wagtynda ulanmak üçin ajaýyp edýär.Ergonomiki dizaýn, güýçli türgenleşiklerde-de ýerinde bolmagyny üpjün etmek üçin amatly we ygtybarly laýyklygy üpjün edýär.Duýgur duýgur dolandyryşlar sesiň sazlanylmagyny, ýollary taşlamagy we ulanyjylara amatly we bökdençsiz tejribe berip, ýönekeý kran bilen jaňlara jogap bermegi aňsatlaşdyrýar.
Programma we gurnama:
Simsiz gulakly nauşniklerimiz, Bluetooth birikmesi bolan islendik enjam bilen gabat gelýär we birikdirmek we ulanmak aňsat.Diňe enjamyňyzda Bluetooth açyň we ýokary hilli simsiz sesden lezzet almak üçin nauşnikleri enjamyňyz bilen jübütläň.Nauşnikler aňsat zarýad bermek üçin USB-C zarýad korpusy bilen gelýär we gurmak we ulanmak ýönekeý.
Umuman aýdanyňda, zarýadly simli gulakly nauşnikler, ýolda ulanmak üçin amatly we ýokary hilli ses tejribesini üpjün edýär.Amatly we ygtybarly sazlaşykly, ulanmaga aňsat duýgur duýgur dolandyryşlar we batareýanyň uzak ömri bilen, adaty simli nauşnikleriň çäklendirmesiz aýdym-sazyndan lezzet almak isleýän her bir adam üçin ajaýyp aksessuar.


  • Öňki:
  • Indiki: